แมลงภู่คำ รุ่น๑ รัสมีโพธิ์ญาณ ครูบาเขียว วัดจันทรังษี

รุ่น ๑ “ รัสมีโพธิ์ญาณ “
ครูบาเขียว กาวิสาระ วัดจันทรังษี จ.เชียงใหม่ 
พระเถระชาวไทใหญ่แห่งเมืองจอกแมผู้มีศาสตร์วิชาการสร้างปลุกเสกแมลงภู่คำได้ขลังฉบดั้งเดิม

…..พญาแมลงภู่คำ ทางวิชาสายพม่านับถือมากว่า เป็นสัตว์คู่บารมีของ บายินนอง หรือบุเรงนองเป็นเจ้า บัลลังก์ที่บุเรงนองนั่งว่าราชการทั้งสองข้างจะแกะสลัก รูปพญาแมลงภู่คำ เฝ้าระวังรักษาอยู่ เป็นบัลลังค์ที่ พ่อครูโป๊ะโป๊ะอ่อง สร้างและบรรจุพญาแมลงภู่คำ 8 คู่ หากบุเรงนอง จะไปรบที่ใดจะนั่งบัญชาการ ณ บัลลังก์นี้ จนชนะทั่วทั้งสิบทิศ จึงถือได้ว่าเป็นสัตว์คู่บารมี ที่ช่วยบุเรงนองรักษาเมืองพม่าไว้ ทางพม่ามีตำนานบันทึกเรื่องราว เกี่ยวกับพญาแมลงภู่คำอย่างละเอียดว่า เป็นแมลงมงคลศักดิ์สิทธิ์ ได้รับรัศมีทิพย์โอภาส แห่งพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ในครั้งที่ตรัสรู้บรรลุธรรมวิเศษแล้ว พญาแมลงภู่คำพากันบินไปยังป่าหิมพานต์ นำเอาดอกกาสลองทิพย์มารองรัตนบัลลังก์ ถวายเป็นพุทธบูชา พระพุทธองค์จึงได้ตรัสเปล่งพุทธวาจาประสิทธิ์พร แก่พญาแมลงภู่นั้นว่า “เป็นสัตว์ที่ประเสริฐกว่าแมลงมีปีกทั้งหลาย”

พญาแมลงภู่คำนี้ นับเป็นเอกทางโชคลาภ เมตตา ส่งเสริมดวงชะตาให้มั่งคั่ง ทั้งทรัพย์สิน ยศศักดิ์ เป็นที่รักใคร่เอ็นดูของผู้คนทั้งหลาย อีกทั้งยังป้องกันคุณไสยมนต์ดำ และที่สำคัญอีกอย่างคือ หากแม้นว่าผู้หนึ่งผู้ใดคิดร้ายต่อผู้บูชา พญาแมลงภู่คำ จะไปทำร้ายบุคคลนั้น ให้ได้รับความเจ็บปวดและหลาบจำ ถ้าปรารถนาสิ่งใด จงอธิษฐานบอกกล่าวเอาเอง จะสมประสงค์ดังที่หวัง

คาถาแมลงภู่คำ

……..โอมพระยาแมลงภู่คำ งามเหลือล้นปอตา

ในโลก๋าโลกใต้ เงินคำได้ไหลนอง

ตั้งข้าวของกูปองเหลือล้น ฮื้อปากั๋นค้นขนมามนุษาโลกหล้า

จูมปู ปากั๋นหุ๋ม ไฝ่รักเล็งดูต๋นตั๋วกูพระยาแมลงภู่คำ

……..กั๊นกูสวาดมนต์กำใด ไผ๋อยู่ไหนก็บ่ได้ฮื้อก๋ายเกิดเป็น

หง้าวไบ้มาก้มหัวขาบไหว้นบยำกู

……..โอมพระยาแมลงภู่คำ

บินสะสู่อยู่บนเวหน คนทั้งหลายต่างร่ำลือต๋นกูแต้เนอ

ต่างปากั๋นพร่ำเพ้อไฝ่หากู ทั้งหมู่เจ้าพระยาไพร่ฟ้า

ทั้งเสนากล้าอำมาต ทั้งหมู่ประชาราษฎร์ชาวเมือง

ต่างนันเนืองแซ่ซ้อน รักขิ่งข้อนหากู ปากั๋นมาจมจูอยู่ใกล้

มาเป็นข้าใช้ต๋นกู ติดกูพระยาแมลงภู่คำ แต้เนอ มาเนอ เออรักอมสวาหุมติ๊ด

1.หากสร้างบ้านใหม่ให้เอาแมลงภู่ห่อผ้าขาวผ้าแดงขึ้นวางบนยอกหัวเสาในทิศทั้งสี่ และบูชาด้วยดอกไม้ขาว บอกกล่าวพระยาแมลงภู่ว่า”วันนี้ได้สร้างบ้านใหม่ขอยกเอาพระยาแมลงภู่ขึ้นเป็นอารักษ์บ้าน สิ่งใดที่จะเป็นภัยแก่ครอบครัวทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็น ขอพระยาแมลงภู่คำได้ป้องกันด้วยและสิ่งใดที่ดีที่เป็นมงคลของจงนำพามาสู่บ้านเรือนนี้ด้วยเทอญ” แล้วให้หมั่นสวดบูชาถวายดอกไม้ขาว ทุกๆวันขึ้น 15 ค่ำ นั้นเทอญจักมีแต่ความจำเริญวุฒิทุกประการแล

2.หากว่าจะไปค้าไปขายเดินท่าเดินทางต่างถิ่นต่างแดน ให้บูชาพระยาแมลงภู่ด้วยของหอม(เช่นน้ำอบน้ำปรุง)ให้ สวดคาถา 7 รอบ แล้วอธิษฐานว่า “ข้าฯไปไหนขอพระยาแมลงภู่คำตัวกล้านี้ ไปด้วย ไปช่วยค้าไปช่วยขาย ไปค้าได้เงินเดินทางก็ให้ได้ทองนะพ่อนะ” ว่า 3 จบ แล้วออกเดินทางเถิด จัดมีแต่คนนำโชคลาภมาให้เป็นที่รักของคนทั้งหลายแล

3.หากมีร้านค้าให้ตั้งพานบูชาเอาแมลงภู่คำใส่ลงไว้ ให้บูชาด้วยดอกไม้ขาว และถวายน้ำผึ้งแท้ สัก 1 แก้วเล็กๆวางบนพาน แล้วให้ว่าคาถาบูชา วันละ 9 จบเวลาเปิดร้าน แล้วว่า “วันนี้ข้าฯขอเลี้ยงพระยาแมลงภู่คำตัวกล้า อันสถิตอยู่ที่นี้ด้วยน้ำผึ้งอันหอมหวาน เมื่อพ่ออิ่มแล้วก็ช่วยข้าฯให้มั่งมี พาเอาเงินเอาทองมาสู่ตัวข้าฯด้วยเทอญ”แล้วจึงเอาแมลงภู่ลงแช่น้ำ สวดคาถาบูชา 1 จบแล้วเอาน้ำนั้นประพรมของที่ขายนั้นเทอญ จักขายสิ่งใดก็ขายดี (ควรเปลี่ยนน้ำผึ้งทุกวัน)

4.หากจักเดินทางเข้าป่าให้สาธยายพระมนต์ 3 จบแล้วเขย่าแมลงภู่คำ แล้วบอกว่า “ไข้ป่าอย่ามี ผีอย่าใกล้ตัวข้าฯ สวาหะ สวาหายยะ” เดินทางไปเถิดภัยไม่มีไข้ป่าก็ไม่เป็นแล

5.หากจักให้เป็นมหาเสน่ห์แก่หญิงหรือชายใด ให้ใส่ชื่อผู้นั้นลงไปเมื่อสวดคาถา ในท่อนท้ายคือ ….ให้…..อี/ไอ้(ชื่อเขา)….มาเป็นข้าใช้ต๋นกู ติดกูพระยาแมลงภู่คำ แต้เนอ มาเนอ เออ…..อี/ไอ้(ชื่อเขา)…..รัก กู อมสวาหุมติ๊ดๆ…..แล้วเข้าไปหาเถิดท่านไม่เมตตารักไคร่อยู่ไม่ได้เลยแล.

6.หากจักให้พระยาแมลงภู่รักษาอารักษ์ในอาณาเขตใดให้เอาพระยาแมลงภู่ลงใส่ในขันน้ำแล้วสวดคาถาบูชา 3 จบ แล้วว่า “น้ำนี้ตกบนแผ่นดินใดขอพ่อเจ้าพระแมลงภู่คำผู้เป็นใหญ่จงรักษาอาณาเขตแดนนั้นเทอญ สัตว์ร้ายอย่าเข้าได้ คนร้ายอย่าเข้าได้ ภัยร้ายมนต์ดำท่านทำมาอย่าเข้าได้ กันเน่อพ่อกัน ต่อยตีแตกพ่ายทุกประการนะพ่อนะ สัพพะชัยยะ นะกันนะ สวาหะเถ๊ก” แล้วเอาน้ำมนต์นั้นพรมให้ทั่วบริเวณที่ต้องการให้พระยาแมลงภู่รักษา จะอยู่เย็นเป็นสุขยิ่งแล ภัยใดๆมิสามารถกล้ำกลายได้เลย

7.หากอยากให้เป็นมหาอำนาจ ให้สวดคาถาบูชา 7 จบ แล้วให้หลับตามโนภาพว่ามีพระยาแมลงภู่คำบินขนาบข้างทั้งสอง แล้ว ฮำเสียง ” ฮึงๆๆ” เหมือนเสียงแมลงบิน สัก 3 ครั้ง (จะมีอาการขนพองสยองเกล้า) แล้วอธิษฐานว่า “ข้าไปไหนขอพระยาแมลงภู่คำไปด้วย ขอพ่อมาเป็นเดชเดชะแก่ข้าฯนี้ด้วยเทอญ” จึงไปเถิด จักจำเริญด้วยเดชเดชะ มีฤทธี ท้าวพระยาเมตตารักใคร่ ผู้คนร่ำลือสรรเสริญเรานักแล

8.หากจักให้เป็นมหานิยมแก่ฝูงชนาชนทั้งหลาย ให้พกพระยาแมลงภู่นี้ติดตัว แล้วให้สวดคาถาบูชา 3 จบ แล้วให้เป่าลงที่มือทั้งสอง แล้วเอาลูบหน้า 3 ครั้งเถิด(ลูบขึ้นเท่านั้น)จักเกิดเป็นราศีแก่ผู้บูชานั้นแล (ได้ลองมาแล้วเข้าไปอยู่ในคนหมู่มากเราจะเด่นกว่าคนอื่นเสมอ ดีมากๆและยังเป็นที่รักแก่ผู้ใหญ่ด้วย)

9.หากโดนลมเพลมพัดให้เอาพระยาแมลงภู่ลงใส่ขันน้ำ อาราธนาบุชาครุบาอาจารย์และพระยาแมลงภู่คำได้ทำน้ำนี้เป็นน้ำมนต์เอารดเอาอาบเอากินเถิดจักหายได้แล
ปิดจอง 5 เมษายน 2562
กำหนดรับวัตถุมงคล ปลายเดือนเมษายน 2562
เพิ่มเพื่อน

คำอธิบาย

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “แมลงภู่คำ รุ่น๑ รัสมีโพธิ์ญาณ ครูบาเขียว วัดจันทรังษี”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.