พระกริ่งเชียงดาว หลวพ่อรักษ์ วัดสุทธาวาส

พระกริ่งเชียงดาว
หลวพ่อรักษ์ อนาลโย วัดสุทธาวาส อยุธยา

พระกริ่งรุ่นนี้ จะประกอบพิธีมหามังคลาภิเษก
บนแผ่นดินล้านนา เมืองงาย
…..สืบสานตำนานพระราชปนิธาน
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ขึ้นเหนือ

ขอเชิญร่วมสร้างมหากุศล
โครงการบูรณะสร้าง พระเจ้าทันใจ

หลวงพ่อเจ้าคุณรักษ์ อนาลโย

เมตตารับอุปถัมภ์บุญเป็นประธานในกรณีพิเศษ

พระครูบาสุรินทร์ รับนิมนต์เป็นเจ้าพิธีฯ

🙏🙏🙏 ตำนานงานบุญ พระเครื่องแห่งจักรพรรดิ
“ สืบสานตำนานกริ่งสมเด็จพระนเรศวร เมืองงาย “

พระกริ่ง ถือเป็นของสูงมาตั้งแต่โบราณ การสร้าง และการมีไว้บูชาต้องเป็นไปเพื่อความสูงส่งของผู้สร้างและผู้ครอบครอง พระกริ่งที่มีอยู่ในโลกนี้ได้รูปแบบศิลปะมาจากธิเบต และจีนเป็นส่วนใหญ่ แล้วได้แพร่หลายมาสู่เขมร และสยามประเทศในเวลาต่อมา คติความเชื่อมีรากฐานมาจากพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานที่เชื่อว่า พระพุทธเจ้ามี 3 พระภาค อันได้แก่

1. พระศรีศากยะมุนี หรือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประดิษฐานอยู่เบื้องกลาง

2. พระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า ประดิษฐานอยู่เบื้องตะวันออก
3. พระอมิตตภะพุทธเจ้า ประดิษฐานอยู่เบื้องตะวันตก

พระไภษัชคุรุพุทธเจ้านี้เองเป็นที่มาของพระกริ่ง ชื่อของพระองค์แปลว่า พระพุทธเจ้าที่เป็นครูด้านยาอายุวัฒนะ รักษาโรคภัย ไข้เจ็บ พระองค์เป็นที่นิยมนับถือของพุทธศาสนิกชนฝ่ายมหายานเป็นอย่างสูงยิ่ง เพราะมีพระสูตรบรรยายไว้ว่า ในคราที่ยังเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีอยู่ พระองค์ทรงตั้งมหาปณิธานไว้ 12 ประการ เพื่อโปรดสรรพสัตว์ให้บรรลุถึงความต้องการ ในยามที่พระองค์ทรงสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้า ดังนี้

1. ให้มีกายที่ผ่องใส
2. ให้พ้นจากอบายคติ
3. ให้ได้รับโภคสมบัตินานาประการ พ้นจากความจน
4. ขอให้มีสัมมาทิฐิ
5. ขอให้ศีลไม่วิบัติ
6. ขอให้พ้นจากกายไม่สมบูรณ์
7. ขอให้ความเจ็บป่วยจงปราศไปสิ้น มีบ้านเรือนพรั่งพร้อมด้วยธนสารสมบัติและมีญาติมิตรที่ดี
8. ขอให้สตรีเพศที่เบื่อหน่ายต่อเพศแห่งตน สามารถเปลี่ยนเป็นเพศชายได้ตามปรารถนา
9. ขอให้หลุดพ้นจากข่ายแห่งมาร และเหล่ามิจฉาทิฐิทั้งปวง
10. ขอให้พ้นจากอาญา ทัณฑกรรม คดีความ และการคุมขังใดๆ ตลอดจนการถูกข่มเหง
11. ขอให้พ้นจากความหิวกระหาย อดอยากอาหาร ขาดซึ่งเครื่องอุปโภคบริโภคอันปราณีตและให้มีความอิ่มหนำสำราญ ได้รับธรรมรสและมีความสุขในเบื้องปลาย
12. ขอให้บริบูรณ์ด้วยอาภรณ์นุ่งห่ม เครื่องประดับ และเครื่องบำรุงความสุขต่างๆ

ความเชื่อด้านพุทธคุณของพระกริ่ง พุทธศาสนาฝ่ายมหายานเชื่อว่าเมื่อได้บูชา หรือรำลึกนึกถึงจะประสบความสำเร็จได้ดั่งใจหวัง 12 ประการ

ส่วนความเชื่อของไทยเชื่อว่ามี พุทธคุณด้านการรักษาโรค หรือคุ้มครองให้ผู้บูชามีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรคภัยมาเบียดเบียน นอกจากนั้นพระกริ่งยังมีพุทธคุณด้านให้ ลาภสมบัติ หรือ อวยทรัพย์สินเงินทอง และให้ สรรเสริญสมบัติ หรือ อวยชื่อเสียงเกียรติคุณ รวมทั้งป้องกันภยันตรายต่างๆ อีกด้วย

กำหนดรับวัตถุมงคล เดือน กรกฏาคม 2562

เพิ่มเพื่อน

รายละเอียดเพิ่มเติม

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “พระกริ่งเชียงดาว หลวพ่อรักษ์ วัดสุทธาวาส”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.